De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Stichting Ramon scoort tegen kanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker