De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker