De tocht fan 2017


De tocht fan 2017 hat al west. De start wie op 23-06-2017 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker